Organisatieverandering gaat voor mij over het gezamenlijk betekenis geven aan een nieuwe werkelijkheid. Door onderlinge dialoog ontstaat een nieuw beeld aan de horizon. Waarom moeten we die kant op? Wat moeten we aanpassen en welke aanpassing van gedrag is daarbij noodzakelijk? Hoe kunnen we daar gezamenlijk komen? Altijd met het doel voor ogen van verbetering van prestaties en aandacht voor het benutten van talenten van medewerkers. Het is als het ware een collectieve ontdekkingsreis.

Veranderen gaat over hoofd, hart en handen. Deze moeten in lijn met elkaar zijn. Het gaat dus niet alleen over de inhoud, emoties spelen ook een grote rol. Voor managers geldt “walk the talk”. Ook al is dat soms een lastige opgave: zij zijn immers verantwoordelijk voor het leidinggeven aan de implementatie, maar moeten vaak zelf ook als gevolg van de verandering veranderen. Het is moeilijk om te ontsnappen aan oude ideeën. Dat geldt ook voor leidinggevenden.